Ponovna javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrt prijedloga PGO RH za razdoblje 2016-2022

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  stavilo je 23. lipnja 2016. Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2016. do 2022. godine na javnu raspravu koja je završila 30.06.2016. godine.

Shodno tome, temeljem uvida u dokumentaciju koja je stavljena na javnu raspravu Hrvatska udruga za gospodarenjem otpadom, u suradnji sa svojim članicama, smatra da je ovaj Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom RH potrebno povući iz procedure.

Ključne primjedbe i razlozi za ovakav prijedlog su:

  • dužina trajanja javne rasprave od 8 dana za Nacrt plana u kojem je definiran značajan zaokret u politici gospodarenja je nedostatan za provedbu kvalitetne javne rasprave
  • nacrt prijedloga Plana ne sadrži sve elemente (propisani sadržaj) te isti nije u skladu s propisom za koji je nadležno upravo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • nacrt prijedloga Plana u suprotnosti je sa Strategijom gospodarenja otpadom RH (130/05) koja je još uvijek na snazi
  • ključni nedostatak prijedloga Plana je što predloženi sustav nije napravljen temeljem ozbiljnih tehničkih, tehnoloških i financijskih analiza od strane stručnih osoba
  • i jedan i drugi dokument (Plan i Strateška) u velikoj mjeri sadrže različite podatke koji se obrađuju i međusobno su u koliziji

Isto tako, uvidom u prijedlog Plana očito je da predmetni plan nije usklađen s krovnim zakonom – Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13). Evidentno je da prijedlog Plana ne sadrži sve elemente koji su propisani u čl. 17. stoga je nužno primarno doraditi Plan na način da se naprave sve tematske cjeline navedene Zakonom.

Hrvatska udruga za gospodarenjem otpadom stoga smatra kako je nužno potrebno Plan i Stratešku procjenu temeljito revidirati, pojasniti i uskladiti te napraviti kvalitetnu procjenu na temelju stručnih spoznaja i realnih podataka i analiza te uskladiti s važećim planskim dokumentom (Strategija) kao i zakonskim i podzakonskim aktima.

Primjedbe na Nacrt PGO i Strateške studije kao i Zahtjev za uvid u dokumentaciju koja je poslužila za izradu Plana možete naći na našim stranicama do kojih možete doći preko linka:

http://hugo.com.hr/dokumenti/