Prezentacije sa Međunarodnog simpozija u Zadru 2015

Prezentacije radova koji su bili izlagani na Međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju u Zadru sada možete naći u dva dijela na našoj stranici među dokumentima.

Link je: http://hugo.com.hr/dokumenti/