logo za simpozij

MEĐUNARODNI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ: ULOGA KOMUNIKACIJE U GOSPODARENJU OTPADOM ZADAR 2015.

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsjednik: Božidar Longin
Članovi: Andreja Baraba, Tomislav Ćurko, Atana Grbić, Nives Jovičić, Mladen Jozinović, Darko Kasap,
Sašenka Korenov, Andreja Pavlović, Dino Perović, Vlatka Vučić Marasović, Josip Matić, Ivana Meljnak,
Majda Mikulandra, Ivana Vanjak


 

ZNANSTVENO-ORGANIZACIJSKI ODBOR
prof.dr.sc. Nevenko Herceg, doc. dr. sc. Jelena Jurišić, doc.dr.sc. Sanja Kalambura, doc.dr.sc. Igor Petrović,
dr.sc. Branko Mihaljević, doc.dr.sc. Božena Krce Miočić, doc.dr.sc. Mario Šiljeg, doc.dr.sc. Aleksandra Anić
Vučinić, doc.dr.sc. Dinko Vujević, doc.dr.sc. Sandra Tucak Zorić.


CILJEVI

 • Ukazati na važnost komunikacije (informiranja, edukacije, dizanja svijesti i dijaloga) za postizanje ambicioznih EU ciljeva u području gospodarenja otpadom
 •  Prikazati i razmijeniti primjere dobre prakse
 •  Ukazati na probleme (neuralgične točke) vezano uz razinu informiranosti i svijesti javnosti o svojoj ulozi u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
 • Omogućiti konstruktivnu razmjenu mišljenja s ciljem unapređenja prakse

PRIJEDLOG TEMA

 1. Informiranje i edukacija za sudjelovanje u gospodarenju otpadom
 2. Strateški pristup komunikaciji u gospodarenju otpadom – važnost kontinuiranog, proaktivnog i segmentiranog pristupa
 3. Strateški pristup podizanju svijesti javnosti o važnosti gospodarenja otpadom
 4. Sudjelovanje javnosti i uspostavljanje dijaloga sa zajednicom u postupcima planiranja i izgradnje centara za gospodarenje otpadom
 5. Utjecaj ekološkog aktivizma na implementaciju projekata gospodarenja otpadom
 6. Uloga novih medija u komunikaciji pitanja vezanih uz gospodarenje otpadom
 7. Upravljanje rizicima i krizno komuniciranje u sektoru gospodarenja otpadom
 8. Uloga medija u oblikovanju javnog mnijenja o gospodarenju otpadom
 9. Identifikacija interesno utjecajnih skupina u procesu planiranja komunikacije pitanja vezanih uz gospodarenje otpadom
 10. Učinkoviti alati i kanali u komunikaciji pitanja gospodarenja otpadom
 11. Sudjelovanje javnosti u izradi planova gospodarenja otpadom
 12.  Uloga istraživanja stavova građana u uspostavljanju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
 13. Jačanje kapaciteta za informiranje i edukaciju javnosti

Poziv autorima

Pozivaju se autori da prijave sažetak rada na adresi www.hugo.com.hr . Sažetak mora sadržavati naslov, ime autora, kontakt, tekst sažetka ne duži od 1700 znakova s ključnim riječima. Upute na pisanje sažetaka i radova nalaze se na adresi www.hugo.com.hr. Cjeloviti radovi prihvaćenih sažetaka objavit će se u zborniku radova digitalnog oblika, a sažetci u tiskanom Zborniku sažetaka Simpozija. Cjeloviti radovi podliježu recenziji. Odabrani radovit bit će tiskani u domaćem i/ili stranom znanstvenom časopisu.

PRIJAVITE RAD

Važni datumi

Opis Rok
Prijava sažetka 17.01.2015
Prijava cjelovitog rada 16.02.2015
Prijava sudjelovanja 06.03.2015

Program simpozija

PREUZMITE PROGRAM

Kotizacija

Sponzori i pokrovitelji

Generalni sponzor

Zlatni sponzor

Srebrni sponzori

Brončani sponzori

Organizatori